Corona INFO

Vigtigt vedrørende corona situationen

Corona INFOCorona INFO

Der er følgende retningslinjer for elever som møder op til køre og teorilektioner:

Det er nu igen fra d. 29/11 2021, et krav fra myndighedernes side, at der skal forevises et gyldigt Coronapas for at deltage i teori og kørelektioner samt teori og køreprøver

I skal både til teoriundervisning, manøvrebaneundervisning, almindelige køretimer, glatbane, teoriprøver og praktiske køreprøver samt førstehjælpskurser medbringe:

     1. Gyldig coronapas - brug helst coronapas-appen

     2.Desuden skal I medbringe pas, (kørekort), sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort, så man kan se at navnet på indehaveren af coronapasset svarer til det på identitetskortet.

Dette gælder dog ikke ved brug af sundhedsmyndighedernes app “Coronapas”, hvor skærmen viser “Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer på skærmen.

Coronapasset og legitimation, skal forevises ved ankomst til teorilokalet eller skolevognen.

Vi gør opmærksom på, at vi som køreskole er forpligtiget til at bortvise jer, hvis i ikke opfylder betingelserne.

I forbindelse med aftalte kørelektioner, vil vi kræve betaling for lektionen, hvis i møder op uden at kunne præstere ovenstående.

Teoriundervisning i vores teorilokaler 

Her tager vi også alle forholdsregler og der er god plads til alle i vores teorilokale. Vi har opsat spritdispenser og rengør skolebiler og teorilokaler før undervisning.